Informacje na temat bezpiecznej obsługi wózka widłowego

Category: Uncategorised Published: Friday, 13 January 2017 Written by Super User Print Email

Wózki widłowe to pojazdy transportu bliskiego. Oznacza to, że służą do przewozy przedmiotów i ładunków na niewielkie odległości.

 

Środki bezpieczeństwa związane z obsługą wózków widłowych

Najczęściej wózki wykorzystuje się podczas załadunku i rozładunku towarów. Jeżeli chodzi o środki bezpieczeństwa zawiązane z obsługą wózków to należy pamiętać głównie o tym że:

- Wózek widłowy może być obsługiwany jedynie przez osobę do tego uprawioną. Najczęściej są to operatorzy posiadający dokument wydany przez UDT. Osoba po kursie na wózek widłowy zna podstawy zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczące działania sprzętu.

- Zanim operator uruchomi wózek powinien zapoznać się z jego dokumentacją. Pozwala to uniknąć wszelkich awarii, przede wszystkim dlatego, że o podobnych nieprawidłowościach mógł poinformować poprzednik obsługujący pojazd.

- Po sprawdzeniu dokumentacji należy przetestować osobiście, czy wózek działa prawidłowo. Analizuje się napęd, hamulec ręczny i nożny, a także układ podnoszenia. Doświadczony operator jest w stanie ocenić, czy wózek jest sprawny po tego typu oględzinach. Oczywiście pojazd może posiadać wady ukryte, ale te zostają skontrolowane najczęściej podczas comiesięcznej konserwacji wózka lub podczas przeglądu rocznego.

- Przystępując do pracy z wózkiem należy pamiętać o wykonywaniu zaleceń kierownika. Wózkiem można podnosić jedynie ciężary o znanej masie, nieprzekraczającej udźwigu pojazdu. Udźwig jest podany w dokumentacji, a także opisany na samym wózku. Oczywiście każdy operator wózka ma obowiązek znać udźwig. Ofertę wózków znajdziemy w sieci. Zobacz tu - wozki widlowe.

- Ładunek, który jest podnoszony powinien zostać odpowiednio przytwierdzony. Najlepiej jeżeli znajduje się on w centralnej części palety.

- Teren prac z wózkiem widłowym powinien zostać odgrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi, szczególnie jeżeli dotyczy to przewozu ładunków uznanych za niebezpieczne.

- Zabronione jest przewożenie na widłach wózka osób trzecich, a także wykonywanie pracy na wózku niesprawny, niesprawdzonym i takim którego właściwe działanie jest wątpliwe.

 

 

Ubiór ochronny podczas pracy na wózku widłowym

Pracując z wózkiem należy posiadać odpowiedni ubiór.

a) Przede wszystkim jest to ubranie, które chroni operatora przez zanieczyszczeniami, pyłami, smarami i innymi zagrożeniami.

b) Oprócz tego operator powinien być wyposażony w buty antypoślizgowe. Bardzo duży odsetek wypadków na wózkach widłowych miejsce podczas zsiadania z wózka, gdy kierowca ślizga się na powierzchni pojazdu.

c) Operator nie może obsługiwać wózka bez kasku ochronnego. Przydatne mogą okazać się także zatyczki do uszu, szczególnie jeżeli praca odbywa się w atmosferze zagrażającej kierowcy. Czasami w dużym hałasu operatorzy wyposażani są w słuchawki z mikrofonem, którymi przekazują otrzymują i przekazują informacje.

d) Za ubiór ochronny można uznać także rękawiczki, które maja chronić operatora przed niebezpiecznymi substancjami. Jeżeli wózek nie posiada zamykanej kabiny, to szczególnie w czasie zimy operator powinien zostać wyposażony dodatkowo w strój zapewniający komfort cieplny.

 

 

Hits: 619